3D-Mallintaminen

3D-mainosvideo rakennusalan toimijoille

Yritykset, jotka myyvät esimerkiksi valmistaloja, käyttävät mainoksissaan paljon 3D-malleja. Tällä tavalla on hyvä havainnollistaa suunnitteilla olevaa rakennusta, jota halutaan esitellä muille jo ennen kuin rakennusta on rakennettu. 3D-mallinnetun talon voi istuttaa kuvaan, jossa on maisema, jonne rakennus olisi tarkoitus rakentaa, tai ympäristön voi myös mallintaa itse.

Joissakin suuremmissa kohteissa on tehty myös rakennuksen sisältä näyttäviä animaatioita, joilla saadaan asiakkaille parempi kuva koko rakennuksesta. Mainoksissa nähdään todella aidonnäköisiä 3D-mallinnettuja rakennuksia ja mainosten tunnelmasta yritetään tehdä mahdollisimman lämmin väreillä ja valaistuksilla.

3D-mainosvideon työvaiheet eivät eroa paljoakaan normaalin mainosvideon työvaiheista. Eroavaisuuden tekee lähinnä itse 3D-mallinnus ja animointi. Ensimmäisenä pitää tehdä esituotanto, johon kuuluvat suunnittelu, kuvakäsikirjoitus ja käsikirjoitus. Tämän jälkeen mallinnetaan ja teksturoidaan kaikki tarvittavat objektit.

Jos mainosvideossa halutaan näyttää hahmo, joka liikkuu, tarvitsee sille tehdä vielä paljon eri työvaiheita verrattuna esimerkiksi pyöritettävään teollisuuden alan laitteeseen. Kun animoitu video on saatu renderöityä, sille tehdään jälkikäsittely, jossa kuvat liitetään yhteen ja tehdään tarvittavat editoinnit. Lopuksi video renderöidään haluttuun formaattiin ja julkaistaan halutulla jakelukanavalla.