3D-Mallintaminen

3D-mainosvideo teollisuusalan toimijoille

Teollisuusalan tuotteita saadaan hyvin esiteltyä 3D-animaatioilla, koska mallinnettuja malleja voidaan pyöritellä ja liikutella lähes miten tahansa ja malleja on helppo hajottaa pienempiin osiin ja esitellä niitä myös sisältä.

Isoja laitteita ja tuotteita ei pystytä todellisuudessa välttämättä pyörittelemään miten tahansa tai havainnollistettua koneen sisällä tapahtuvia monimutkaisia toimintoja. 3D-mainoksilla säästetään myös paljon aikaa ja vaivaa ja niistä saadaan tehtyä todella aidon näköisiä ja visuaalisesti näyttäviä.

Suurin osa teollisuusalan mainoksista on tehty kokonaan 3D-malleilla ja niistä on pyritty tekemään mahdollisimman aidon näköisiä. 3ds Max -ohjelmassa saadaan tehtyä helposti fysiikoilla ja partikkelisysteemeillä erilaisia liikkeitä.

Teollisuusalan yritysten mainoksia näkee harvemmin tv:ssä, vaan niitä tehdään enemmän internettiin katseltavaksi. Näin ollen mainosvideoista tehdään myös pidempiä ja laitteen toiminta näytetään rauhallisesti ja tyylikkäästi.

3D-mainosvideon työvaiheet eivät eroa paljoakaan normaalin mainosvideon työvaiheista. Eroavaisuuden tekee lähinnä itse 3D-mallinnus ja animointi. Ensimmäisenä pitää tehdä esituotanto, johon kuuluvat suunnittelu, kuvakäsikirjoitus ja käsikirjoitus. Tämän jälkeen mallinnetaan ja teksturoidaan kaikki tarvittavat objektit.

Jos mainosvideossa halutaan näyttää hahmo, joka liikkuu, tarvitsee sille tehdä vielä paljon eri työvaiheita verrattuna esimerkiksi pyöritettävään teollisuuden alan laitteeseen. Kun animoitu pätkä on saatu renderöityä, sille tehdään jälkikäsittely, jossa kuvat liitetään yhteen ja tehdään tarvittavat editoinnit. Lopuksi video renderöidään haluttuun formaattiin ja julkaistaan halutulla jakelukanavalla.