Virtuaalitodellisuus

Suomalaiset VR:n ja AR:n edelläkävijöitä

Suomi on virtuaalitodellisuuden eturintamassa. Suomessa on laaja ja toimiva ekosysteemi virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden saralla. Perinteisen teollisuus on hyödyntänyt uutta teknologiaa rohkeasti. Rakennusalalla virtuaalitodellisuutta käytetään muun muassa rakennuksien suunnitellussa.

– VR:ssa eli virtual realityssa sinut viedään jonnekin virtuaaliseen paikkaan ja AR:ssa eli augmented realityssa virtuaalinen paikka tuodaan sinun luoksesi meidän nykyiseen todellisuuteemme.

VR tarkoittaa siis virtuaalista todellisuutta, jossa havainnoit teknologian avulla luotua vaihtoehtoista todellisuutta esimerkiksi VR-lasien avulla. AR taas tarkoittaa lisättyä todellisuutta, jossa koet ja näet kyllä normaalisti, mutta todellisuuteen lisätään jotain teknologian avulla.

Virtuaalitodellisuus näkyy yrityksissä  koko ajan vain enemmän. Suomessa on hyvin aktiivinen alan ekosysteemi.

Business Finland käynnisti viime vuonna kampanjan Mixed Reality, joka mahdollistaa rahoituksen ja verkostoja VR- ja AR-ratkaisujen kehittämiseen ja hyödyntämiseen yritysten liiketoiminnassa.

– Olemme halunneet ottaa etunojaa erilaisten teknologioiden suhteen, puhutaan sitten VR:sta ja AR:sta tai vaikkapa lohkoketjuista. Uskomme, että virtuaali- ja lisätty todellisuus tulevat olemaan tulevaisuudessa jollain aikavälillä osa kaikkien ihmisten elämää.

Viime keväänä Business Finland dedikoi kolmelle vuodelle 30 miljoonaan euron rahoituksen yrityksille, jotka käyttävät omassa liiketoiminnassaan jotenkin joko VR- tai AR- teknologiaa. Ennen kaikkea haluttiin rohkaista yrityksiä näkemään, että tämä on merkittävä teknologia, jossa Business Finland haluaa olla mukana jakamassa alkuvaiheen riskinottoa.

– Mitä laajemmin yritykset ymmärtävät tämän teknologian hyödyntämismahdollisuudet, sitä laajempi hyöty on koko ekosysteemille ja suomalaiselle yrityskentälle.