2Way Design

Tuloksiin perustuva kumppanuusmalli

Markkinointi on tärkein työkalu  yrityksen liiketoiminnan kasvattamisen kannalta. Markkinoinnin kumppanin tehtävänä on auttaa liiketoiminnan kasvattamisessa. Kuinka voidaan mitata kumppanin työssä onnistumista yhteistyön tuloksien perusteella?

Jos yritys olisi minun, mitä tekisin?

Käytämme asiakkaidemme markkinoinnin suunnittelun aloituksessa yksinkertaista kysymystä: Jos tämä olisi minun yritykseni, mitä tekisin? Lähtökohtana tämä ohjaa tarkastelemaan kokonaisuutena asiakasyrityksemme liiketoimintaa, sekä arvioimaan kilpailukeinojen valikoimaa.

Lähtökohtaisesti kun tekeminen perustuu tähän, voidaan työn laskutus osittain tai kokonaan perustaa toteutuneisiin tuloksiin. Laskutuksessa joka perustuu tuloksiin tarkoittaakin siis, että toimisto jakaa asiakkaan riskin yhdessä. Jos asetettuja tavoitteita ei saavuteta, on kumppanille korvaus pienempi. Silloin taas jos tulokset ylittävät suunnitellut tavoitteet, hyötyy onnistumisesta myös kumppani.

Kaksi esimerkkiä tulospohjaisesta laskutuksesta

Useamman asiakkaamme kanssa käytämme tulospohjaista laskutusmallia.

Pääosin laskutuksemme on rakennusalan yrityksien kanssa työperusteinen, mutta osa laskutuksesta on sidottu tuloksiin. Asiakasyrityksen liikevaihdon kasvu on mitattava tulos ja mittausjaksona tilikausi. Tavoitteiden saavuttamiseksi oleelliseksi tekijäksi on noussut mediainvestoinnin koko, joka määritellään sopimuksella erikseen.

Tulospohjainen laskutusmalli sitouttaa molemmat osapuolet tiiviiseen yhteistyöhön tasaten asiakasyrityksen aiempaa suurempien markkinoinnin investointien aiheuttamaa riskiä.

Toteutuneeseen myyntiin perustuvia markkinoinnin laskutusmalleja on käytössä useamman asiakkaamme kanssa. Hyvin usein kysymyksessä on yritys jolla ei uuden liiketoiminnan alkuvaiheessa ole mahdollista investoida markkinoinnin resurssien ostamiseen.

Tällaisissa tilanteissa olemme sitoutuneet panostamaan markkinoinnin strategiseen suunnitteluun ja toteutukseen tietyn määrän resursseja laskuttaen prosenttiosuuden toteutuneista myynneistä. Myynnin minimitaso joka sopimukseen on määritelty, täytyy ensin saavuttaa ennen kuin laskutuksemme alkaa.