Virtuaalitodellisuus

Virtuaalitodellisuus huoltotoiminnassa

Mistä oikein on kyse?

Virtuaalilasien avulla luodaan käyttäjälle yhdistetty todellisuus (MR eli mixed reality), joka tarkoittaa todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden yhdistelmää. Virtuaalilasien läpi katsottuna tilaan pystytään siis tuomaan esineitä ja asioita, joita siellä ei oikeasti ole. Tietokonesimulaation luomia kolmiulotteisia objekteja pääsee tarkastelemaan ja niihin pystytään lisäämään toiminnallisuuksia sekä informaatiota.

VTT on tutkinut yhdessä teollisuuden Dimecc -yhteisön kanssa teollisuuden huoltotyön tulevaisuuden muuttumista entistä enemmän tietotyöksi. Sosiaalisen median mobiiliratkaisut, lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus ovat pian huoltohenkilöstön arkea. Huoltotoiminnassaan suomalaisyritykset ovat nyt ottamassa käyttöön uuden virtuaalitekniikan

Työtyytyväisyyden ja työn tehostamisen lähtökohdista on vain vähän tutkimusta, joten VTT:n koordinoima projekti Dimecc -osaamiskekittymässä on ollut tärkeä alueen kehitykselle. ICT-ratkaisujen ja liiketoiminnan näkökulmista teollisuuden digitalisaatiota on tutkittu paljon.

Tavoitteena on tehostaa työtyytyväisyyttä ja työtuloksia, joten Dimeccin Step -ohjelman osaprojektissa kehitettiin tutkimuksen ja teollisuuden yhteistyönä uusia digitaalisia huoltoyöratkaisuja ja -välineitä.

”Yhä useampi työntekijä tekee tietotyötä teollisuuden digitalisaation myötä, kun huoltotehtävät ja -välineet muuttuvat. Työntekijöiden paremman tuottavuuden ja työtyytyväisyyden  parantamiseksi kehitetään työkäytäntöjä ja uutta tekniikkaa kokonaisuutena.”  sanoo hankkeen projektipäällikkö Eija Kaasinen VTT:ltä.

Huoltokäynnin aikana vaivaton raportointi sekä toimenpiteiden tekemisen opastaminen ”kädestä pitäen” valikoituivat hankkeen kehityskohteiksi. VTT ja muut tutkimusosapuolet kehittivät yhdessä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa lukuisia pilottisovelluksia.

Mobiili huoltomies ja digitaaliset työkalut

Ennen kohteeseen lähtöä huoltomies voi tutustua huoltoympäristöön tarkastelemalla virtuaalisesti huoltoympäristöä virtuaalilasien avulla.

Etäasiantuntija voi näyttää huoltomiehelle toimintaohjeita lisätyn todellisuuden (AR, augmented reality) sovellusten avulla. Huoltokohteeseen liittyvät kollegojen vinkit ja hyväksi havaitut toimintamallit jaetaan hyödyntäen sosiaalista mediaa ja AR:ää.

AR- ja VR-työvälineet ovat kypsymässä tuotantokäyttöön sopivaksi sekä hinnaltaan että toimivuudeltaan. Lähivuosina AR- ja VR-sovellukset tulevat nopeasti yleistymään erilaisissa teollisuuden huoltotehtävissä.

Hankkeen tuloksia voidaan soveltaa paitsi huoltoon, myös muihin teollisuuden työtehtäviin. Ratkaisut kehitettiin kansainvälisten yritysten tarpeista, joilla on laaja ja globaali huoltotoiminta, siksi ohjelman vaikuttavuus on iso jo näissä yrityksissä, jotka vievät nyt parhaita ratkaisuja käytäntöön.

Hankkeeseen osallistuivat: Dimeccin ja VTT:n lisäksi Bronto Skylift, Kone, Konecranes, Mevea, Wärtsilä, Aalto-yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto sekä Tampereen yliopiston Tauchi-tutkimuskeskus. Osallistujien lisäksi projekti sai rahoitusta Tekesiltä.