Virtuaalitodellisuus

Virtuaalitodellisuus opiskelua tukemassa

Teknologian kehitys on mahdollistanut sen, että yrityspuolella on ymmärretty virtuaalitodellisuuden lisäarvo liiketoiminnalle. Laitteiden laadun parantuminen ja kustannustehokkuus ovat mahdollistaneet sen, että yritykset uskaltavat kokeilla virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia ja viedä niitä käytäntöön.

Virtuaalitodellisuutta on hyödynnetty paljon myös opetuksessa.  yksi mielenkiintoisimmista opetuskäyttöön tehdyistä virtuaalitodellisuuden ratkaisuista on maahanmuuttajille suunnattu työturvallisuusopetus.

– Usein tällaisissa tapauksissa ihmiset tulevat eri kulttuuritaustoista, elinympäristön olosuhteista ja heillä ei ole kielitaitoa. Käytännössä heillä voi olla hyvin erilainen ymmärrys esimerkiksi siitä, millainen työturvallisuustaso on suomalaisilla rakennustyömaalla riittävä. Tässä kontekstissa virtuaalitodellisuus pystyy tarjoamaan visuaalisen ja todellisen opetustavan sekä ympäristön.

Kansainvälisesti lääketieteen opiskelijoita koulutetaan Microsoft Hololensin avulla muun muassa synnytyksen komplikaatioihin.

– Mielestäni koulutusala ei ole vielä missään järkyttävässä laukassa virtuaalitodellisuuden hyödyntämisessä, vaikka Suomessakin on hyviä esimerkkejä sen hyödyntämisestä.

Virtuaalitodellisuuden peruslupaus on se, että sen avulla ihminen voi mennä ajassa ja paikassa, minne tahansa, koska tahansa. Toisin sanoen se mahdollistaa liikkumisen ajassa ja paikassa ihan uudella tavalla.