Virtuaalitodellisuus

Virtuaalitodellisuus rakennusteollisuudessa

Teollisuudenalasta, joka on aiemmin ollut surullisenkuuluisa uusien teknologioiden hitaasta käyttöönottamisesta, on tullut kahden edistyksellisimpien joukossa olevan teknologian edelläkävijä. Lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR) ovat kaksi teknologiatrendiä, joiden ympärillä on ollut aika paljon hehkutusta viime vuosina ja niiden tiedostaminen ja ymmärtäminen on ollut yleisesti ottaen hyvin puutteellista. Joten, mitä ne oikeasti ovat ja minkälaisen murroksen ne aiheuttavat rakennusalalla?

Virtuaalitodellisuus (virtual reality, VR)

Mikäli viestintä työkohteessa voi parantua huomattavasti älykkäällä viestien- ja dokumenttienvälitystyökalulla, voi virtuaalitodellisuus auttaa sinua jopa ennen rakennusprojektin aloittamista. Virtuaalitodellisuus tarjoaa realistisemman kuvan suunnitelmista kuin perinteinen piirros, luoden yhteistyötä paremmin tukevan ympäristön arkkitehdeille, urakoitsijoille ja asiakkaille.

Fyysisten tapaamisten tai webin yli järjestettävien palaverien sijaan projektin osapuolet voisivat tavata virtuaalisessa ympäristössä. Itse asiassa, he voisivat tavata rakennuksessa tai ympäristössä, jota ollaan juuri suunnittelemassa. Monet ongelmat ja virheet rakennusalan projekteissa johtuvat huonosta viestinnästä. Kun yhteistyötä tekevät kumppanit kykenevät esittelemään, selittämään ja tarvittaessa muokkaamaan suunnitelmaa yhteisessä tilassa, väärinymmärrysten ja virheiden määrä todennäköisesti vähenee.

Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR)

Lisätyn todellisuuden avulla arkkitehti pystyisi kohottamaan älypuhelimen tai tabletin kameran kohti työkohdetta ja näkemään oikeassa mittakaavassa olevan mallin suunnitelmasta, saadakseen yksityiskohtaisen yleiskatsauksen kohteesta ja rakennusprojektin etenemisestä. Työntekijät voivat käyttää AR laseja nähdäkseen kaavakuvia ja yksityiskohtaisia suunnitelmia, kuten sähkösuunnitelmia, projisoituna rakennuskohteen päälle, ohjaamaan ja auttamaan heitä työskentelemään nopeammin ja virheettömämmin. Tämä parantaa työn laatua ja luonnollisesti myös turvallisuutta työmailla.

Nämä älykkäät reaaliaikaiset visualisoinnit tarjoavat sidosryhmille paremman käsityksen pienistä yksityiskohdista ja rakennusprojektin etenemisestä, mitkä muutoin vaatisivat 2D piirustuksia ja suunnitelmia. Seurannan tarkkuus ei ehkä aina ole tarpeeksi hyvä koko BIM-mallin projisoimiseksi AR:ssä, mutta valtava kiinnostus tätä teknologiaa kohtaan ajaa laadun kehitystä eteenpäin hyvin nopeasti.

Loppujen lopuksi, kuinka voit rakentaa älykkäitä rakennuksia, mikäli rakentamistapa itsessään ei ole älykästä?